Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Inštalovaný výkon elektrární v SR bol vlani 8 431 MW
18. Nov. 2013 | autor: redakcia
Inštalovaný výkon elektrární v SR bol v roku 2012 na úrovni 8431 MW. Uviedlo to v pravidelnej správe o monitorovaní bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2012 Ministerstvo hospodárstvo (MH) SR. Vodné elektrárne na Slovensku mali vlani podiel na celkovom inštalovanom výkone 30,1 %, tepelné elektrárne 32,1 %, jadrové elektrárne 23 % a ostatné elektrárne mali podiel 14,8 %.


Objem vyrobenej elektriny na Slovensku v roku 2012 dosiahol úroveň 28 393 GWh. Oproti roku 2011 vzrástla výroba o 258 GWh, čo predstavuje nárast o 1 %. Najvýraznejší podiel na výrobe elektriny na Slovensku majú dlhodobo jadrové elektrárne, s podielom 54,6 % v roku 2012. Za nimi nasledovali v minulom roku fosílne tepelné elektrárne s podielom 18,4 %, vodné elektrárne sa podieľali 15,3 % a ostatné elektrárne mali podiel 11,7 %.
Slovenská republika bola vlani vo výrobe elektrickej energie sebestačná. „Možno konštatovať, že SR bola v roku 2012 sebestačná vo výrobe elektriny, pretože štatistický rozdiel medzi jej spotrebou a výrobou bolo možné pokryť aj zdrojmi elektriny na území SR. Import elektriny bol však trhovo efektívnejší ako jej výroba zdrojmi na Slovensku,“ spresnil rezort hospodárstva SR.
Spotreba elektriny v SR dosiahla v roku 2012 úroveň 28 786 GWh. Oproti roku 2011 klesla o 76 GWh, pokles spotreby elektriny tak predstavoval 0,26 %. V roku 2010 bola spotreba elektriny na úrovni 28 761 GWh. „Trend vývoja spotreby elektriny v rokoch 2010 až 2012 možno charakterizovať ako stagnáciu,“ uviedol v správe rezort hospodárstva SR.
Stagnáciu spotreby elektriny na Slovensku na približne minuloročných úrovniach očakáva MH SR aj v tomto roku. „Na základe vývoja spotreby elektriny v prvých štyroch mesiacoch predpokladáme, že aj v roku 2013 bude spotreba elektriny stagnovať,“ konštatovalo slovenské ministerstvo hospodárstva.
„Predpokladá sa, že vplyvom turbulencie hospodárskej krízy dosiahne spotreba elektriny úroveň roku 2008 až v roku 2016,“ dodal rezort hospodárstva.
Celková spotreba elektriny na Slovensku v roku 2013 dosiahne pravdepodobne úroveň 28,8 TWh, budúci rok 29,1 TWh, v roku 2015 úroveň 29,5 TWh a v roku 2016 hodnotu 29,8 TWh. V roku 2017 by sa mala táto spotreba pohybovať na úrovni 30,2 TWh a v roku 2018 na hodnote 30,6 TWh.
Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.1388 s.