Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Energetický manažment 2015, 9. a 10. 6., Vyhne
31. May. 2015 | autor: redakcia
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia a odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) sa rozhodli organizovať každoročne konferenciu Energetický manažment. Prvý ročník sa uskutoční už 9. a 10. júna vo Vyhniach.
Organizátori chcú ponúknuť podujatie, ktoré poukáže na dôležitosť komplexného prístupu riadenia procesov v návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení  a je určené pre  architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.  
Prvý ročník konferencie Energetický manažment s podtextom Energetická efektívnosť a energetické služby v praxi sa uskutoční v utorok a stredu 9. - 10.júna 2015, v hoteli Termál vo Vyhniach. 

Konferencia bude rozdelená do piatich samostatných sekcií:

UTOROK 9.6.2015

I. sekcia: LEGISLATÍVA 
vedie: Ing. Miroslav Kučera, Združenie priemyselných odberateľov energie
II. sekcia: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY 
vedie: Ing. Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava 
III. sekcia: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY – PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI 
vedie: Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o. 

STREDA 10.6.2015

IV. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 
vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 
V. sekcia: PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z OBLASTI EM 
vedie: Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava 

Bližšie informácie o podujatí, prihláška i podrobný program sú k dispozícii na www.sstp.sk

Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.3884 s.