Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Dalkia sa mení na Veolia Energia už aj v regiónoch
02. Sep. 2015 | autor: redakcia
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto roka k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo aj k zmene obchodných mien všetkých jej dcérskych spoločností. Dalkia na Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.
Skupina Veolia zabezpečuje energetické služby a dodáva teplo 2,4 miliónom domácností na celom svete a prevádzkuje 76 000 energetických zariadení. Na Slovensku Veolia Energia zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre viac ako 98 000 domácností v 27 mestách a obciach, medzi ktoré patria Bratislava, Senec, Vráble, Vrbové, Žiar nad Hronom, Brezno, Lučenec, Poprad, Košice, Kráľovský Chlmec a ďalšie. Veolia Energia poskytuje tiež celý rad podporných služieb pre 59 priemyselných klientov a úspešne rozvíja projekty energetickej efektívnosti. Veolia Energia zamestnáva na Slovensku 821 ľudí. 


 
“Zmena akcionárskej štruktúry a integrácia aktivít Dalkie na Slovensku do skupiny Veolia nám otvára ešte väčšie možnosti spolupráce s ostatnými divíziami skupiny v oblastiach vodného a odpadového hospodárstva. Skupina Veolia je už viac ako 160 rokov hrdým partnerom v oblasti služieb pre komunálny a priemyselný sektor,” povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ Veolie Energia na Slovensku Miroslav Kot.

Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v oblasti optimalizácie manažmentu zdrojov. Viac ako 179 000 zamestnancov skupiny na celom svete navrhuje a zabezpečuje služby súvisiace s manažmentom energetických služieb, vodohospodárskych služieb a s manažmentom odpadového hospodárstva. Svoje služby poskytuje priemyselným klientom, súkromným subjektom, verejnej správe i občanom. Prostredníctvom troch navzájom sa dopĺňajúcich oblastí, v ktorých skupina pôsobí, prispieva Veolia k rozširovaniu prístupu k zdrojom, k ich ochrane a obnove. 
  
Viac informácií o skupine Veolia Energia a jej aktivitách na Slovensku nájdete na: www.veoliaenergia.sk.


Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.17 s.