Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

PRINT

Formáty inzercie

Cenník inzercie

2/1 vizuál (dvojvizuál) 2700 eur 1/1 PR článok - advertoriál 1000 eur
1/1 vizuál 1600 eur 1/1 zadná obálka 2400 eur
1/2 vizuál 900 eur 1/1 2 a 3 obálka 2000 eur
1/3 vizuál 650 eur 1.predobálka - pravá 1800 eur

Ceny za iné formáty inzercie (viacnásobná inzercia a viacnásobné advertoriály v jednom vydaní, neštandardné rozmery inzercie) sa určujú dohodou. Zľava za opakovanie inzercie sa určuje podľa počtu opakovaní dohodou. Cena inzercie je uvedená bez DPH.

PR článok – advertorial sa spracováva v redakcii vydavateľstva z dodaných podkladov (text a obrazové prílohy) a zalamuje ho grafické pracovisko vydavateľstva v súlade s celkovým layoutom časopisu.

Termíny vydaní

1/2015 : marec 2015
2/2015 : jún 2015
3/2015 : september 2015
4/2015 : november/december 2015

Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.9828 s.